onsdag 3. februar 2010

Været på Færøyene

Været på Færøyene
Fra Norsk nettskole: Færøyenes klima kalles for Oseanisk klima. Oseanisk klima er fuktig, ustabilt og stormfullt. Temperaturen ligger i gjennomsnitt på 11 Co om sommeren og 3 Co om vinteren. Grunnen til de varme vintrene i forhold til hvor langt nord landet ligger, er at Færøyene ligger i Den Nordatlantiske havstrøm. Havene fryser heller aldri til her. Det er nesten alltid kraftig storm og øyene er ofte dekket med tåke. Den årlige nedbøren er i gjennomsnitt 1.434 mm, fordelt på 280 dager.

Sau sau sau: Det finnes ca 70.000 sauer på Færøyene, det vil si 50 sauer per km2 og 1,5 sau per innbygger. Men bare 2-3 % av befolkningen er sysselsatt med saueavl. Ingen ting av det kjøttet som blir slaktet blir sent til utlandet.

1 kommentar: