torsdag 14. januar 2010

Overflatestrømmer i Norskehavet

Kartet viser overflatestrømmene i Norskehavet. De røde pilene er varmt Atlanterhavsvann og de blå pilene er kaldt polvann. De grønne pilene er kyststrømmen.

Hvert eneste sekund renner det omtrent 8 millioner tonn varmt og salt vann inn i Norskehavet. Mesteparten av dette kommer inn mellom Færøyene og Shetlandsøyene. Dette er Golfstrømmen, som kommer fra den andre siden av Atlanterhavet. På sin vei nordover møter dette vannet det kalde og mer ferske polvannet fra nord som etterhvert danner fronter. Kaldt vann tar opp oksygen fra luften, så vi sier at havet puster i Grønlandshavet, synker og så renner ut igjen gjennom Danmarkstredet mellom Island og Grønland, og starter igjen på sin vandring rundt i verdenshavene. Grønlandshavet er det største og viktigste pustehullet for havet i verden. Det skal gå nesten 1500 år før det samme vannet returnerer til de Nordiske hav igjen.
Varmetapet vannet har på sin runde gjennom de Nordiske hav skaper det forholdsvise milde klimaet vi har, til tross for at vi bor så langt nord. Pga innsiget av kaldt vann fra Islandshavet vil vi møte et mer arktisk klima i den nordvestlige delen av Norskehavet enn vi finner i nordligere strøk lenger øst.

2 kommentarer:

  1. Dævven, du er god! Fine greier, arktisk klima hørtes godt og kaldt ut. Hvor fort går disse strømmene mon tro? Er det ekstra strøm mellom Shetland og saueøyene?

    SvarSlett
  2. Dette ser bra ut Janna. bra tiltak!
    :)

    SvarSlett